1396/11/07 نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اندروید

نصب و فعالسازی کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

الف) نصب نرم افزار بمنظور نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید مراحل زیر را طی نمایید:
1-ابتدا فایل نصب برنامه کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اندروید (با فرمت apk) را از گوگل پلی دریافت یا پس از دریافت از طریق وبسایت کسپرسکی آنلاین به دستگاه اندرویدی خود منتقل نمایید.

2-در صورتی که فایل را از طریق وبسایت کسپرسکی آنلاین دریافت نمودهاید، آنرا پس از انتقال به دستگاه اندرویدی اجرا نمایید. پس از اجرای فایل نصب، تمامی مواردی که این برنامه نیاز به دسترسی دارد لیست شده است که میتوانید بررسی نمایید. پس از آن گزینه install را انتخاب نمایید. پس از تکمیل نصب برنامه، گزینه Openرا انتخاب نمایید تا برنامه باز گرد

3- در صفحهای که باز میشود، کشور خود را انتخاب نموده و Nextرا بزنید، شرایط عمومی استفاده از آنتی ویروس را مطالعه نموده و Accept all agreements and continueرا انتخاب نمایید

4- در نهایت بمنظور تکمیل نصب روی continueکلیک نمایید

ب) فعالسازی نرمافزار پس از نصب و اجرای نرم افزار بمنظور فعالسازی و استفاده از تمام قابلیتهای این اپلیکیشن در صفحه اصلی روی آیکون Premium Featuresو در صفحه ی بعدی روی Get all featuresکلیک نمایید
Image title
سپس گزینه I have an activation codeرا انتخاب نموده، و در صفحه ی بعدی پس از وارد نمودن کد فعالسازیکه پس از خرید لایسنس دریافت نمودهاید، روی Continueکلیک نمایید

Image title
در نهایت در صورت داشتن اتصال به اینترنت، کد بررسی شده و پیغامی مبنی بر مؤفقیت آمیز بودن فعالسازی دریافت مینمایید و کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اندروید به مدت یکسال تمام قابلیتها فعال خواهد بود
 Image title